Ateliér Maľby

INFORMÁCIE podrobne

INFORMÁCIE podrobne

ODBORNÝ GARANT: 

Mgr. art. Michaela Rázusová Nociarová ArtD.

Zastup: Emília Rázusová

MIESTO: Atelier je v budove D /učebna praxe zvonček

DNI VYUČOVANIA:

UTOROK 16:00- 17.00, 17.00 -19:00  DETI, PRIPRAVA, KRESBA, MAĽBA, MODELOVANIE

ŠTVRTOK 16-20:00 od 7.9 2024

SOBOTA 10:00-12:00 

 • Príprava na stedné školy : Na prípravu odporúčame sa prihlásiť 3 mesiace pred talentovkami na SŠ na VŠ skôr 1rok. / Nastúpiť je možné kedykoľvek.
 • Vyučujeme a pripravujeme: výtvarné umenie, volne umenie, maľba, kresba, grafika, dizajn, architektúra, módna kresba, príprava na stredne a vysoké školy na talentové skúšky, príprava porfólia, vek od 6r-99r
 • tel.č.:+421918323857
 • adresa: Tokajícka 24, Bratislava 82104
 • parkovanie individualne
 • Zvonček na budove D, Atelier Keramiky
 • JE NEVYHNUTNE ZAVOLAŤ A DOHODNÚŤ SA PRED HODINOU!
 • VSTUPNÉ sa hradí vopred!
 • Ceny závisia aj od spôsobu a času úhrady !!! 
 • Platí tri mesiace. 
 • Ak sa neodhlasite sankcia 2,50hČ

PLATBA: platiť je možné aj v hotovosti, vopred

Číslo účtu: SK53 1100 0000 0026 1671 0544

CENY: (predplatené)

 • 1 stupeň ZŠ: 40€/4vstupy/8h, 
 • 2 stupeň ZŠ: 40€/4vstupy/8h, 
 • Dospelí kresba: 50€ kresba/4vstupy/8h
 • Príprava  na VŠ a SŠ maľba:50€/4vstupy/8h
 • Dospelí maľba: 60€/4vstupy/8h
 • Súkromné vyučovanie 20€/h/osoba
 • Konzultácie domácich prác 15€
 • Teória - dejiny umenia 20€/h
 • Vstup je platný 3mesiace / po neoznámení vopred o nezúčastnení sa na hodine hodina je zarátaná 
 • sponzorsky účastník (žiak školy Spojená škola Tokajicka) : 2021 Ivan Penčev, 2022 Vladyslava Prokopenko, 2023 Simon Vasiliev, 2024 Simona Zajíčková

ZĽAVY INDIVIDUÁLNE:...výhody pre rodiny, podpora talentu, výhody pre dlhodobo pripravujúcich sa, zľavy počas roka:Spojená škola Tokajícka,

Organizovanie výstav, letná šklola umenia, kreatívne večierky, narodeninové mini párty, workshopy s externými lektormi, vyučovanie v múzeách a galériách

 

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE:

 • Mesačný kurz znamená / 4 týždne / spolu 8 hodín / 1vstup sú 2 hodiny/
 • Kurzy je možné začať kedykoľvek v priebehu mesiaca a roka, podľa dohody s lektorom
 • Je nevyhnutné informovať lektora telefonicky, alebo mailom minimálne deň vopred inak hodina prepadá v prospech lektora / prosím o dodržanie lehoty 3 mesiace kedy si treba vybrať hodiny/
 • 3 mesiace je platné vstupné od dátumu pripísania na účet /hodiny treba využiť počas tejto doby// definitívne končí platnosť vstupného na konci kalendárneho roka / ak nie sme osobne dohodnutí inak
 • Príprava na talentové skúšky zahŕňa aj konzultácie domácich prác, ktoré zadáva lektor a domácich prác na voľnú tému podľa záujmu uchádzača o štúdium na SŠ a VŠ umeleckého zamerania
 • Intenzívna domáca príprava je nevyhnutnutnou súčašťou prípravy na talentové skúšky

 

BEŽNÝ POSTUP:

 ○Rodič, alebo samotný študent zavolá, dohodneme sa na čase a mieste.

Atelier je v  budove ADMINISTRATIVY D, je tam aj zvonček učebna praxe

♡Vyskúša si prvý krát kresbu, alebo maľbu aby som vedela aký postup zvoliť.

♧Následne si zaplatí potrebné množstvo hodín, na ktorom sa dohodneme. /Platí sa vopred/ 

☆Pred ateliérom sa presvedčí, či hodina bude, buď na internete alebo cez SMS.

●Ak sa nemôže z vlastných dôvodov zúčastniť, informuje lektora minimálne hodinu vopred, v opačnom prípade je hodina zarátaná ako odučená

 ◇Môže sa stať, že hodinu si naplánujeme v teréne, krajina, alebo múzeum či galéria, vopred informujem.

 ♡Ak nie je lektor ešte v škole, potom treba čakať pred budovou. Pri výnimočnej situácii si treba nosit rúška, čistiaci gél, príp.rukavice.

 ●Ak ste na vyučovaní boli prvú hodinu a nebudete navštevovať ateliér, je treba si vyplatiť hodinu, ak sa tak nestane ces hodiny, cena po vyučovani je 15eCena:
Čas:
Lektor:
v texte
info osobne v štvrtok 16:00
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->