Ateliér Maľby

INFORMÁCIE

INFORMÁCIE

ODBORNÝ GARANT: 

Mgr. art. Michaela Rázusová Nociarová ArtD.

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

30.10 2019 a 31.10 2019 je ateliér zavretý

 • Počas školských letných prázdnin sa nevyučuje. 
 • Príprava na stedné školy a vysoké školy umelecké začne v septembri 4.9 2019 moze sa prihladovat aj počas roka
 • Na prípravu odporúčame sa prihlásiť 3 mesiace pred talentovkami na SŠ na VŠ skôr.
 • výtvarné umenie, maľba, kresba, grafika, dizajn, módna kresba, príprava na stredne a vysoké školy na talentové skúšky, príprava porfólia, vek od 2r-99r
 • tel.č.:+421918323857
 • adresa: Tokajícka 24, Bratislava 82104
 • parkovanie možné pred školou
 • zvonček nie je, prosím zatiaľ volať na telefon :+421918323857
 • JE NEVYHNUTNE ZAVOLAŤ A DOHODNÚŤ SA PRED HODINOU!!!/nečakané situácie
 • VSTUPNÉ sa hradí vopred, 
 • ceny závisia aj od spôsobu a času úhrady !!! Platí tri mesiace. Ak sa neodhlasite sankcia 2,50h

ČÍSLO ÚČTU:SK5311000000002616710544

PLATBA: platiť je možné aj v hotovosti, vopred

CENY: (predplatené)

 • mini atelier: 120e semester
 • 1 stupeň ZŠ: 25€/4vstupy/8h, vopred je možnosť zakúpiť si aj 10 vstupov / 55€
 • 2 stupeň ZŠ: 35€/4vstupy/8h, vopred je možnosť zakúpiť si aj10 vstupov / 80€
 • Príprava na VŠ a SŠ:  40€ kresba/4vstupy/8h
 • Dospelí kresba: 40€ kresba/4vstupy/8h
 • Príprava  na VŠ a SŠ maľba: 56€/4vstupy/8h
 • Dospelí maľba: 56€/4vstupy/8h
 • Súkromné vyučovanie 20€/h/osoba
 • Konzultácie domácich prác 15€/10€ študenti z 
 • Teória - dejiny umenia 20€/h
 • Vstup je platný 3mesiace / po neoznámení vopred o nezúčastnení sa na hodine hodina je zarátaná 

ZĽAVY INDIVIDUÁLNE:...výhody pre rodiny, podpora talentu, výhody pre dlhodobo pripravujúcich sa, zľavy počas roka: 5€ pre stromček, Spojená škola Tokajícka,

Organizovanie výstav, letná šklola umenia, kreatívne večierky, narodeninové mini párty, workshopy s externými lektormi, vyučovanie v múzeách a galériách,

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE:

 • Mesačný kurz znamená / 4 týždne / spolu 8 hodín / vstup sú 2 hodiny/ je možné začať kedykoľvek v priebehu mesiaca a roka, podľa dohody s lektorom
 • Je nevyhnutné informovať lektora telefonicky, alebo mailom minimálne deň vopred inak hodina prepadá v prospech lektora / prosím o dodržanie lehoty 3 mesiace kedy si treba vybrať hodiny/
 • 3 mesiace je platné vstupné od dátumu pripísania na účet /hodiny treba využiť počas tejto doby// definitívne končí platnosť vstupného na konci kalendárneho roka / ak nie sme osobne dohodnutí inak
 • Príprava na talentové skúšky zahŕňa aj konzultácie domácich prác, ktoré zadáva lektor a domácich prác na voľnú tému podľa záujmu uchádzača o štúdium na SŠ a VŠ umeleckého zamerania
 • Intenzívna domáca príprava je nevyhnutnutnou súčašťou prípravy na talentové skúšky
 • Nevyhnutné je informovať lektora o neprítomnosti, v prípade neodhlasena sa sakcia 2,50/h
 • mini ateliér má svoje podmienky a platbu uvedene v Ateliér Mini

BEŽNÝ POSTUP:

 • Rodič, alebo samotný študent zavolá, dohodneme sa na čase a mieste.
 • Vyskúša si prvý krát kresbu, alebo maľbu aby som vedela aký postup zvoliť.
 • Následne si zaplatí potrebné množstvo hodín, na ktorom sa dohodneme. /Platí sa vopred/ 
 • Pred ateliérom sa presvedčí, či hodina bude,buď na internete alebo cez SMS.
 • Ak sa nemôže z vlastných dôvodov zúčastniť, informuje lektora minimálne hodinu vopred, v opacnom.prípade sankcia 2,50e/h
 • Môže sa stať, že hodinu si naplánujeme v teréne, krajina, alebo múzeum či galéria, vopred informujem.
 • V zime sa treba prezuť / poprosím nosiť si prezúvky /.
 • Ak nie som ešte v škole, potom treba čakať pred budovou, v budove je nevyhnutné sa prezúvať, hneď pri vchode.!!!
 • Ak ste na vyučovaní boli prvú hodinu a nebudete navštevovať ateliér, je treba si vyplatiť hodinu, ak ste to nespravili pred vstupom priráta sa cena 2,50e k hodine.Cena:
Čas:
Lektor:
v texte
info osobne v stredu 16:00
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->