Ateliér Maľby

Spolupráca s SNM, tábory, kreatívne dni

Spolupráca s SNM, tábory, kreatívne dni

Aktuálne spolupráca v rámci NOC MUZEÍ

Slovenské národné múzeum Sídelná budova SNM, SNM-Prírodovedné múzeum Vajanského nábr. 2, Bratislava Kontakt výstavy: +421 204 69 109; marketing@snm.sk; www.snm.sk FB: /slovenske.narodne.muzeum/ Kontakt expozície a podujatia: +421 204 69 154 (127) (148); prirodovedne.snm.sk FB: /prirodovedne.muzeum/ Otvorené: 9.00 – 23.30 (posledný vstup 23.00) Expozície: Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska Klenoty Zeme Výstavy: Concerto grosso. Zo súčasného slovenského výtvarného umenia Za horami, za dolami Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba Mikrokozmos

Program k výstavám: 17.00, 19.00 a 21.00 Sprevádzanie výstavou Klenoty z múzea

17.00 – 20.00 Maľujem hudbu, výtvarný workshop k výstave Concerto grosso (Galeria, prízemie sever)

Spolupracujeme so Slovenským Národným Múzeom, tvoríme programy interaktívne, kreatívne s individuálnym prístupom k rastu vo vyýtvarnom prejave detí aj mládeže.

Na výstavené projekty pripravíme špeciálne programy k briblíženiu sa a pochopeniu témy priamo vlastným kreatívnym prejavom.

  • Denné tábory
  • Letné tábory
  • Noc muyeí kreatívne dielne
Lektor:
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->