Ateliér Maľby

 Letné denné tábory sa pripravujú...

Letné denné tábory sa pripravujú...

Pripravujemr pre 10 detí denný ateliér:

Jesenné prázdiny

Polročné prázdniny

Jarné prázdniny

júl:

Umelecký letný denný tábor: Umenie vidieť- Tokajícka 24, /pre deti od 10r/ Ateliér Maľby Octopus

Umelecký letný denný tábor: Príroda v blízkosti je Horský park a zvieratá v Zoo , Matúšova 10, Stromček

august: 

Umelecký letný denný tábor: Umenie vidieť- Tokajícka 24, /pre deti od 10r/ Ateliér Maľby Octopu

Pobytovy ateliér v Liptovskom Jáne

Viac koncom a začiatkom roka.

Lektor:
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->