Ateliér Maľby

 CENA. Info o platbe. Účet.

CENA. Info o platbe. Účet.

Upozorňujeme: rozdielne ceny sú pri pradbe vopred a neskorej platbe +5e! Ďakujeme za pochopenie.

Platbu je možné uskutočniť prevodom na účet, alebo v hotovosti v ateliéri.

ÚČET:

ČÍSLO ÚČTU: SK5311000000002616710544

 

CENY: (predplatené)

  • 1 stupeň ZŠ: 30€/4vstupy/8h, 
  • 2 stupeň ZŠ: 40€/4vstupy/8h, vopred je možnosť zakúpiť si aj10 vstupov / 90€
  • Príprava na SŠ:  50€ kresba/4vstupy/8h /priprava trva1rok min.3mesiace/ pred talentovkami
  • Príprava  na VŠ a maľba: 50€/60e 4vstupy/8h //priprava trva najmenej1rok min.3mesiace/ pred talentovkami
  • Dospelí maľba: 60€/4vstupy/8h
  • Dospelí kresba: 50€ kresba/4vstupy/8h

 

CENY JEDNORÁZOVÝ VSTUP /cena za 2h/:

  • 10€/deti
  • 12€/dospelí Kresba
  • 15€/dospelí Maľba

 

SÚKROMNÉ HODINY 20€/H /len vopred podľa dohody/


Vstupné: platí najviac 1mesiac nahradit sa da mesacne 1x po odhlaseni sa v prípade potreby, podľa školského  a kaledárneho roku,

vstupné zaplatené september-december je možné čerpať najviac do decemra daného roku,

vstupné zaplatené od január-jún je možné čerpať najviac do júna /koniec školského roku/,

Vyhradzujem si právo vylúčiť z ateliéru osoby škodiace mne alebo kolektívu, kedykoľvek dôjde k obťažovaniu alebo správaniu nevhodnému pre jednotlivca či verejnosť!!!

 

 

 

 

 

                                       


Lektor:
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->