Ateliér Maľby

Info o platbe. Účet.

Info o platbe. Účet.

Upozorňujeme: rozdielne ceny sú pri pradbe vopred a neskorej platbe! Ďakujeme za pochopenie.

Platbu je možné uskutočniť prevodom na účet, alebo v hotovosti v ateliéri.

ÚČET:

ČÍSLO ÚČTU: SK5311000000002616710544

 

CENY: (predplatené)

  • 1 stupeň ZŠ: 25€/4vstupy/8h, vopred je možnosť zakúpiť si aj polrok 120€
  • 2 stupeň ZŠ: 35€/4vstupy/8h, vopred je možnosť zakúpiť si aj10 vstupov / 80€ , polrok 170€
  • Príprava na VŠ a SŠ:  40€ kresba/4vstupy/8h /1rok min.3mesiace/ pred talentovkami
  • Príprava  na VŠ a SŠ maľba: 56€/4vstupy/8h //1rok min.3mesiace/ pred talentovkami
  • Dospelí maľba: 56€/4vstupy/8h
  • Dospelí kresba: 40€ kresba/4vstupy/8h

 

CENY JEDNORÁZOVÝ VSTUP /cena za 2h/:

  • 10€/deti
  • 12€/dospelí Kresba
  • 15€/dospelí Maľba


CENA  za 1 hodinu 60 min pri PREDPLATNOM:

3,13€/deti /kolektív do 10 osôb

5€/príprava SŠ, VŠ /kolektív do 10 osôb

5€/kresba kolektív

7€/ maľba kolektív

10€/kresba /do troch osôb

12,50€ maľba do troch osôb

 

SÚKROMNÉ HODINY 20€/H /len vopred mesiac podľa dohody, minimálne na tri mesiace/


Vstupné: platí najviac 1mesiac nahradit sa da mesacne 1x po odhlaseni sa v prípade potreby, podľa školského  a kaledárneho roku,

vstupné zaplatené september-december je možné čerpať najviac do decemra daného roku,

vstupné zaplatené od január-jún je možné čerpať najviac do júna /koniec školského roku/,

Vyhradzujem si právo vylúčiť z ateliéru osoby škodiace mne alebo kolektívu, kedykoľvek dôjde k obťažovaniu alebo správaniu nevhodnému pre jednotlivca či verejnosť!!!

 

 

 

 

 

                                       


Lektor:
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->