Ateliér Maľby

Úspechy absolventov

Úspechy absolventov

Academy of Fine Arts Vienna

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Fakulta architektúry STU v Bratislave,

DAMU Praha

Mendelova univerzita v Brne, Krajinárska architektúra Záhradnícka fakulta, Brno

IB Diploma London. Lycée International de Londres Winston Churchill,

LaGuardia High School of Music & Performing Arts

Všetky umelecké stredne školy napr.: Spojená škola Tokajícka, Bratislava, ŠuV Jozefa Vydru Bratislava

Lektor:
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD
-->