Ateliér Maľby

NAVRHOVANIE - INDUSRTIAL DIZAJN, INTERIER DIZAN, MODNY DIZAJN

NAVRHOVANIE - INDUSRTIAL DIZAJN, INTERIER DIZAN, MODNY DIZAJN

Schopnosti nanovo pretvárať realitu, s použitím inšpíracie z rôznych oblastí umožňuje priemyselným dizajnérom, grafickým dizajnérom, módnym dizajnérom, architektom vytvárať dové druhy predmetov s novými funkciami a materiálmi.

  1. štúdijná kresba predmetného okolia
  2. farebná kopozícia
  3. štylizácia, hyperbola, redefinícia,
  4. trensformácia
  5. navrh skice
  6. návrh 

Pre každý okruh odporúčam 8-12h spolu 48-72h

 

 

Cena:
Čas:
Lektor:
50€/4vstupy/8 h/osoba
podľa dohody
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->