Ateliér Maľby

Gvaš

Gvaš

Gvaš je výborná technika na vyučovanie, štúdijné maľby, je možné použvať ju na návrhy šiat aj na hravé cvičenia pre dtei aj dopelých. Techniku zaraďujeme aj do Ateliéru kresby re dospelých, aj do všetkých ateliérov.

Gvaš/Kvaš je technika do mokrého podhladu, farbami ktoré sú konzistenciou príbuzné akvarelu alebo redšej temepre. Farby sú viac krycie, no málo svetlo stále, preto záverečné dielo je potrebné chrániť pred svetlom.

Podkladom môže byť papier (aj farebný), kartón aj drevená podložka ale opatrená šepsom vhodným pod gvaš, tiež je možné maľovať s týmito farbami na textil, rovnako upravený proti savosti.

Gvaš je technika vhodná pre deti, jasné farby ktoré sa nerzpíjajú, tak ako akvarel, umožňuje jenoduché používanie.

Gvaš je vhodný aj na miniatúry, žánrové výjavy, portréty, krajinu...

Štetce sa poižvajú s pevnešm vlasom, guľaté aj ploché, rôzne zabúsené.

 

 

Lektor:
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->