Ateliér Maľby

Lino

Lino

Graficka technika, pri ktorej umelec kresli alebo prekresli motív na linoleum a pomocou rydiel vyryva miesta ktore nemajú byt otlačené alebo majú mať štruktúru či rukopis ťahu smeru rytia, stopy rydla. Pomocou farby a valčeka sa na linoleum nanesie primerane množstvo farby a pomocou tlačiarenského lisu sa prenesie motív na grafický papier. 

Lektor:
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->