Ateliér Maľby

Príprava na talentové skúšky na SŠ

Príprava na talentové skúšky na SŠ

UTOROK A ŠTVRTOK

Príprava spočíva v naučení sa:

 1. 4 vstupy /8hodín základov perspektívy,
 2. 4vstupy /8hodín tieňovania,
 3. 4 vstupy /8hodín zachytenia štruktúry materiálu, 
 4. 4 vstupy /8hodín farba a jej použitie
 5. 4 vstupy /8hodín kopozícia
 6. 4 vstupy /8hodín materiály roznorodé na kesbu a maľbu
 7. 4 vstupy /8hodín modelovanie z hliny
 8. 4 vstupy /8hodín kreatívne tvarovanie
 9. 4 vstupy /8hodín navrh, štylizácia
 10. 4 vstupy /8hodín vlastná tvorba s konzultáciou

Nevyhnutné je zdokonaľovať sa aj doma a pravidelne/ práca na doma/2h denne

 • vytvorenie súboru prác pre komisiu 2h
 • vytvorenie fotografického portfólia 2h
Cena:
Čas:
Lektor:
50€/4vstupy/8 h/osoba
štvrtok 16:00-18:00, utorok 17:00-19:00
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->