Ateliér Maľby

INTENZÍVNA PRÍPRAVA NA TALENTOVKY, SŠ,VŠ

INTENZÍVNA PRÍPRAVA NA TALENTOVKY, SŠ,VŠ

Sobota 17.2 2024, 17.3 2004

Kresba, perspektíva kompozícia, malba akvarell, akryl tempera, modelovanie hlina, karton, capa - objekty, koláž a ine tech., lino

Priprava na talentove skúšky na stredné umelecké školy a vysoké umelecke školy, 

Vytvorenie práce do portfólia, podľa odboru, individualny plán.

Zátišie, portrét, figúra, model z hliny, navrh dizajn odevný, priemyselný dizajn.

Cena:
Čas:
Lektor:
50€/4h
Presné časy na dni
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->