Ateliér Maľby

ATELIER PRE DETI od 6r

ATELIER PRE DETI od 6r

Detský atelier sa venuje kreatívnej tvorbe : kresbe, maľbe, modelovaniu z hliny pod odborným vedením.

Motorika rúk sa zlepšuje, zručnosti sa roširujú, fantázia sa rozvíja.

Hravý a individuálny prístup vytvára atmosféru v ktorej sa deti navzájom motivujú.

Vstup trvá 2h.

Predplatené hodiny sa čerpajú bud z mesačného vstupného 30€, 

Mesačné predplatné je možné si nahradiť 1x za mesiac, ak sa vopred odhlási dieťa z hodiny najneskôr v deň ateliéru do 12:00, inak predplatnépepadne. V prípade potreby treba kontaktovať lektora.

Na hodinu sa prezúva, ak treba nosia sa staršie vacsie tricko.

Materiály su v ateliéri k dispozícii podľa zadania tém.

Nové techniky preberáme spoločne po dohode v ateliéri.

Striedame vlastné témy so zadaniami náučnými.

Cena:
Čas:
Lektor:
40€/8h
16:00-18:00
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->