Ateliér Maľby

ATELIER UTOROK PRE DETI

ATELIER UTOROK PRE DETI

Miesto: Tokajicka 24, budova D, keramicka Dielňa

Detský atelier sa venuje kreatívnej tvorbe :

kresbe, maľbe, modelovaniu z hliny pod odborným vedením.

Motorika rúk sa zlepšuje, zručnosti sa roširujú, fantázia sa rozvíja.

Hravý a individuálny prístup vytvára atmosféru v ktorej sa deti navzájom motivujú.

Na hodinu sa prezúva, ak treba nosia sa staršie vacsie tricko.

Materiály su v ateliéri k dispozícii podľa zadania tém.

Nové techniky preberáme spoločne po dohode v ateliéri.

Striedame vlastné témy so zadaniami náučnými.

Cena:
Čas:
Lektor:
28€/8h, 30€/8h
16:00-17:00
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->